Guild Wars 2 - Příběh

Svět Tyrie moc dobře znal konflikty, chaos a války trvající po generace. Mír byl v těchto končinách velmi vzácným úkazem a nikdy netrval dlouho. I po nanebevzetí Kormir a poražení draka známého jako The Great Destroyer existovala v Tyrii nebezpečí. Teď… Je tolik věcí rozdílných od té staré Tyrie, ale ještě více stejných

Probudila se tisíce let stará monstra. Ta začala vylézat z nenadání z pod země a tím jí ničila. Tyto příšery po několik milénií nikdo neviděl. Byli to draci. Svou silou si začali podmaňovat své okolí a nutili slabší, aby jim sloužili. První z nich byl Primordus. Ten po probuzení okamžitě začal shromažďovat armádu, která by nahradila Destroyery. Ti už posloužili svým účelům. Ovládli téměř všechna místa v podzemí Tyrie a donutili tak Asury, aby se stáhli na povrch. Město Gunnar's Hold poté padlo pod útokem ledových monster a Norni tak byli donuceni se přesunout severněji, do míst, kde dříve vládli trpaslíci. Uzavřeli také prozatimní spojenectví s Charry, kteří respektují jejich cit pro moc a sílu.

Na jihu se mezitím z oceánu vynořil nový poloostrov, Orr. Objevil se kvůli probuzení dalšího z draků. Důsledkem toho byl vznik obrovských přílivových vln. Ty zaplavili Sanctum Cay, D'Alessio Seabord a Bojové Ostrovy. Dokonce i Lion's Arch zmizel pod množstvím vody a lidé byli nuceni ho opustit. Pirátské lodě, které kotvily poblíž ještě nevynořeného poloostrovu se díky těmto vlnám převrhly a většina z nich skončila zničená na mořském dně. Ztracené duše národa Orr, ovládány temnými silami, převzaly vládu nad velkou částí země.

Naopak ne příliš známe rasy – Asury, Norni a záhadní Sylvari – převzali také velkou část kontinentu. Jejich civilizace vytlačily lidi na sever a západ, pryč od půdy, která jim patřila po staletí. Tyto rasy utužily své postavení a začaly se přímo podílet na dění v Tyrii.