Guild Wars - Rasy

Hratelná rasa

Lidé

Lidé, odvážní a vznešení, uctívající svých 5 bohů. Ascalon – krásně zelené pláně, louky a lidmi obdělávané pole. Tam kdysi pobývali lidé v hradbami obehnaném městě, odkud měli dobrý strategický bod a rozhled na neustále útočící Charry, kteří chtěli zkázu lidské rasy. Ascalonu vládl Král Adelbern, během jehož vlády lidé pevně odolávali útokům v čele s princem Rurikem. Až do té doby, než Charrští šamané přivolali smršt meteoritů a přinesli tím naprosté zdemolování celého Ascalonu. Rázem se tedy proměnil zelený ráj v rozsáhlé ruiny. Po 2 letech od katastrofy se lidé dokázali adaptovat novému prostředí a zabydlili se mezi ruinami bývalého hradu. Před nimi leží ale ještě velký úkol. Musejí zničit Charrské legie, které se nevzdali svého předchozího snu. Princ Rurik vede skupinku bojovníku proti Charrům, odráží jejich útoky na město a ničí jejich vzrůstající armády. Dostává se až do Nolani Academy, kde zabíjí vedoucího Charra Bonfaaze Burntfura, který způsobil zhoubu Ascalonu. Lidé jsou tedy osvobozeni od charrů a princ Rurik se setkává se svým otcem. Rurik má ale touhu ohlédnout se po Tyrii. Králi se to nelíbí a zůstává nadále v Ascalonu, kde o několik let později opět čelí útokům charrů. Nakonec s velkou přesilou poráží krále a jeho spolubojovníky. Král ale vytvoří magické kouzlo, čímž promění všechny padlé v duchy a ti pak brání Ascalon proti dobyvatelům. Rurik odchází s kupou vesničanů přes Shiverpeak do Kryty. V horách ale umírá rukou temného trpaslíka Dagnara Stonepeata a ostatní vesničané odcházejí do Kryty, kde se zabydlují v hlavním měste Lion's Arch. Zde žíjí v poklidu dalších 250 let, až do doby, než se začínou probouzet starodávní spící draci a srovnají Lion's Arch se zemí.

Nehratelné rasy

Charrové

Válečná rasa podobná obrovským kočkám. Charrové jsou zdatní v sestrojování jejich válečných strojů a jsou silně houževnatí vybojovávat pro sebe nová území. Prokázali to i při snaze přivlastnit si lidské království Ascalon, kdy poprosili titány o pomoc proti lidem. Temný bůh Abaddon jim poskytl moc, s kterou dokázali vyvolat ohnivé spalující meteority, jež nadobro zničili Ascalon. Lidé se z toho ale dokázali vzpamatovat a vyslali rychlý signál a vyhubili Charry na území Ascalonu. Charrové pak opět žijí ve svém původním území na severozápadě Tyrie. Utvářejí si své legie a tlupy. Mezi kterými obšas vznikne i nějaký spor. Jinak jsou ovšem Charrové mezi sebou tolerantní. Zrodí se ale nová hrozba v podobě Destroyerů. Tito plamení obři dají navědomí svou sílu, ale charrský hrdina Pyre Fierceshot sjednotí charrské válečníky a zábrání většímu boji. Po dalším sjednocení při kterém získaly charrské ženy opět svá práva si konečně dobyli větší území směrem na východ od Shiverpeakských hor. Jediné co nedokázali dobýt byl Ascalon střežený tajemnými duchy a Ebonská lidská základna Ebonhawk. Nikdy nedokážou proti lidem přetrhnout válečnou zášť, ale přesto se s lidmy spojí proti největší hrozbě Tyriie – starodavným drakům.

Norni

Téměř 3 metry vysocí. To je rasa Nornů. Severských lovců, podobajících se lidem, ale neuctívající lidské bohy, nýbrž duchy přírody a divočiny. Patří mezi ně Medvěd, Havran, Vlk a Snežný Leopard. V tyto zvířata se mohou proměnit, čímž získají nenadálou sílu a odolnost. Norni žijou především osamotě, jsou velice dobře trénovaní lovci a umí tedy výborně stopovat kořist nebo nepřátele. Žijou v jednotlivýcch lovištích. pokud nedojde k nějaké větší hrozbě, jež by je mohla vyhubit. Od dob Great Destroyera se tomu zatím ještě nestalo. Tehdy se museli všichni Norni spojit proti společnému nepříteli. Destroyeři útočili na jejich území, ale oni toto velké nebezpečí dokázali potlačit. Kdysi Norni pobývali na pahorcích Shiverpeaku, teď když se vzbudil drak Jormag ze zamrzlého jezera jménem Drakkar se museli stáhnout jižneji do Shiverpeaku na bývalé území trpaslíků, kteří vyhynuli po boji s Great Destroyerem. Nejsou zde ale sami. Je tu i rasa Dredgů, bývalí otroci Stone Summitů. Po jejich osvoboození se stali nepřáteli všech ostatních a zaujmuli neutální postoj. Pro silné Norny nedělají ale žádný větší problém. Teď se Norni opět sjednotili v jeden celek a společně s ostatními rasami jsou připraveni čelit starodávným drakům.

Asury

Asuřani jsou velice arogantní a odměření od ostatních ras. Jsou vysoce vyspělí v moderní technice a vyrábění technických strojů a robotů. Patří mezi nejmenší stvoření v Tyrii. Pro jejich velké uši, oči ale malé tělo bývají často označováni jako rozomilí nebo podobní myším. Dříve obývali podzemní jeskyně a chodby. Po vyhnání Destroyerama se začali usídlovat na povrchu země na jih od Maguuma Jungle. Jako svou hlavní základnu si zvolili starodávné trosky původních obyvatel. Dali mu jméno Rata Sum a stále se ho snaží upravit k obrazu svému a celkově ho zmodernizovat. Asury dokonce vynalezli magické porty, které velice ulehčují dopravu po Tyrii a také je to jediná možnost jak se ocitnout v lidském městě Ebonhawk, které je téměř odříznuté od světa. Stejně jako ostatní rasy i Asury nenechali Destroyeři na pokoji. Jejich inteligence, mechaničtí golemové a držení pospolu, jim ale pomohlo odvrátit tyto nepřátele a oni vstupují do světa Guild Wars 2 s ještě vyspělejšími stroji a technikou připraveni vzdorovat nepřiteli.

Sylvari

O Sylvarech se toho neví mnoho. Je to rasa velmi mladá, zrozená z kokonu stromu v Maguuma Jungli, jenž zasadil starý kentaur Ventari. Z tohoto stromu si nakonec udělají své hlavní panství. Sylvari jsou silně spojeni s přírodou a dokazuje to i jejich vzhled. Některé části jejich těla připomínají články rostlin nebo různobarevně spletené listí. Báječně tak zapadají mezi lesy a přírodu. Jelikož jsou na světě krátkou dobu, neví nic o zlu světa a jsou tak velice kladnou a přívětivou rasou, ale zárověň také velmi náchylnou k okolnímu prostředí. Mají schopnost probudit staré z kamenne vytvořené kreatury k životu, které jim pak slouží. Podle jejich měřítek dob, kdy se narodili, se bude určovat jejich konání ve světě ale jejich schopnosti zůstanou stejné. Rozlišují je na svítání, den, stmívání a noc. K ostatním rasám se připojili s cílem zničit hrozbu v podobě starodávných draků.